Asystent medyczny

Radiesse Lidocaine przy 1 amp

2000,00 

Zabieg: Hydroksyapatyt wapnia